Arī šī vasara pierādīja ka klimats strauji mainās un temperatūras, kā arī augsnes mitruma svārstības kļūst arvien krasākas. Šādi laika pstākļi liek meklēt risinājumus.  Šovasar izmēģinājām tā saucamās “organiskās dobes”,  kuras nodrošina mitrumu un barības vielas augsnes mikroorganismiem un līdz ar to arī augiem. Seminārā dalījāmies ar iegūto pieredzi un mācījām praktiski izveidot šādas dobes katrā dārzā.

Back to Top