Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Skolu dārzi Latvijas simtgadei" ietvaros tika aizsākta Tautskolas 99 Baltie zirgi dārza izveide. Jaunajai skolas ēkai vieta ir nolūkota meža vidū, tāpēc izaicinājumu un darba ir daudz.

Pasākuma laikā tika izveidotas augstās dobes dārzeņiem, stādīti kartupeļi sienā, apgūta prasme mulčēt ar dažādiem materiāliem, uzzināts daudz jauna un precizēts līdz galam neizprastais. Kopīgi darbojoties, bija prieks par padarīto un doto ieguldījumu kustības ''Skolu dārzi'' tālākai attīstībai.

Back to Top