Arī šī vasara pierādīja ka klimats strauji mainās un temperatūras, kā arī augsnes mitruma svārstības kļūst arvien krasākas. Šādi laika pstākļi liek meklēt risinājumus.  Šovasar izmēģinājām tā saucamās “organiskās dobes”,  kuras nodrošina mitrumu un barības vielas augsnes mikroorganismiem un līdz ar to arī augiem. Seminārā dalījāmies ar iegūto pieredzi un mācījām praktiski izveidot šādas dobes katrā dārzā.

Arī šogad Rudzātu pagasta ''Caunēs'' divu dienu garumā ir iespēja mācīties permakultūras gudrības. Pasākumā piedalīsies lektori ar bagātu pieredzi, būs gan lekcijas, gan praktiskas nodarbības, kas dos noderīgas zināšanas un prasmes, lai veidotu dārzu un savu mājvietu pēc permakultūras principiem. Tiekamies Rāmzemē!

Ņemot vērā iepriekšējās vasaras pieredzi un šī gada laika apstākļu prognozi, aizvien lielāka aktualitāte ir uzkrāt un saglabāt augsnē ūdeni. Kā to ir iespējams izdarīt dārzā, stāstījām permakultūras seminārā "Dobju veidošana, ievērojot augsnes reljefu".

Neskatoties uz karsto dienu, Vaives pagastā bija sapulcējies kupls permakultūras interesentu pulks. Viss sākās ar jautājumu un atbilžu vētru, jo, darbojoties savā dārzā, katram bija radies vismaz viens neskaidrs jautājums. Kopīgi iemācījāmies noteikt augstumlīknes dabā, izveidojām divas dobes lēzenā nogāzē, kuras pašas sevi mitrinās karstā laikā un vairos augsnes dzīvību. Paldies dalībniekiem un viesmīlīgajiem saimniekiem!

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Skolu dārzi Latvijas simtgadei" ietvaros tika aizsākta Tautskolas 99 Baltie zirgi dārza izveide. Jaunajai skolas ēkai vieta ir nolūkota meža vidū, tāpēc izaicinājumu un darba ir daudz.

Pasākuma laikā tika izveidotas augstās dobes dārzeņiem, stādīti kartupeļi sienā, apgūta prasme mulčēt ar dažādiem materiāliem, uzzināts daudz jauna un precizēts līdz galam neizprastais. Kopīgi darbojoties, bija prieks par padarīto un doto ieguldījumu kustības ''Skolu dārzi'' tālākai attīstībai.

Back to Top