Vārds ''permakultūra'' ir cēlies no angļu valodas un tiešā tulkojumā nozīmē ''ilgstoša kultūra''. Mūsdienās šo vārdu saprot kā ilgtspējīgu saimniekošanas metodi, kas sevī ietver arī ētiku, filozofiju un dzīvesveidu.

Permakultūraskā zinātnes aizsācēji ir divi austrālieši - Bils Molisons un viņa skolnieks Deivids Holmgrēns pagājušā gadsimta 70.gados. Viņi definēja 12 pamatprincipus, bet visa būtība ir iekļauta 3 ētikas principos:

  • Rūpes par Zemi.
  • Rūpes par cilvēkiem.
  • Rūpju radītā pārpalikuma atkārtota ieguldīšana.

Mūsdienu kultūra ir fokusēta vairāk uz materiālām lietām, savukārt permakultūra balstās uz attiecībām, sadarbību, mijiedarbību, saikņu veidošanu. Tās mērķis ir veidot ekoloģiski saprātīgas, ekonomiski plaukstošas cilvēku kopienas.

Permakultūra aptver visas cilvēka darbības jomas, dārzkopība ir tikai neliela daļiņa no tās.

Labprāt dalāmies ar savām zināšanām un praktiski pieredzēto šajā jomā.

Back to Top