Kad Inga uzdeva mums šo jautājumu, attapāmies, ka neesam par to rakstījušas. Lūkosim šo kļūdu labot. Protams, ka nevarēsim dot konkrētus padomus, jo situācijas ir ļoti dažādas, bet pamatprincipi visur ir vienādi.

  Pats pirmais darbs būtu saprast, kas notiek jūsu zemes gabalā- kāds ir saules ceļš, valdošie vēji, ūdens ceļi un reljefs, vai augsne nav nomocīta, rūpnieciski izmantojot un lietojot ķimikālijas, kā arī to, kāds ir gruntsūdens līmenis. Jāņem vērā arī ceļu izvietojums, elektrolīnijas, meliorācijas sistēmas, ēkas un komunikācijas. Tie ir faktori, kurus nevaram izmainīt. Svarīgi painteresēties par kaimiņiem un viņu paradumiem, kas var būt traucējoši vai gluži otrādi - atbalsts.

Savukārt mikroklimats, augsne, mikro reljefs un ūdens daudzums augsnē ir lielumi, kurus varam veidot un ietekmēt paši. Teritorijā vēlams pavadīt pēc iespējas ilgāku laiku, lai to sajustu un novērotu, kur uzkrājas ūdens, kur visātrāk nokūst sniegs (siltās vietas), kā plūst aukstais gaiss (pirmās salnas), kādi savvaļas augi sastopami jūsu iecerētajā dārzā, un kurās vietās visātrāk augsne izžūst. Svarīgi apzināt kādi resursi ir pieejami. Tie ir dažādi organiskie materiāli, kā lapkoku zari un koksne, zāle, siens, dārzeņu atlikumi u.c. Pie resursiem ir pieskaitāms arī darbaspēks. Ja teritorija ir liela, tad nevajag censties aptvert visu uzreiz. Plānojot vēlams ievērot zonējuma principu - to kas visbiežāk vajadzīgs vai prasa vairāk rūpju, izvietot tuvāk mājai (vai ūdens avotam). Piemēram gurķi labi augs un ražos blakus ūdens mucai, jo biežāk tiks padzirdīti.

Kad izveidojusies skaidra vīzija par to, kādam jābūt jūsu dārzam, var ķerties pie sapņa realizācijas. Visbiežāk jāsāk ar augsnes dabīgās auglības atjaunošanu (skatīt sadaļu “Kāpēc nepieciešams atdzīvināt augsni “) Mulčēšana un svaigas organikas atgriešana augsnē ir ātrākais ceļš lai atjaunotu dabisko līdzsvaru (skatīt rakstu "Mulča un augu audzēšana mulčā").

Nogāzēs dobes noteikti izvietojamas pa augstumlīknēm jeb horizontālēm, lai maksimāli izmantotu nokrišņu ūdeni ( skatīt rakstu "Dobju veidošana pa horizontālēm"). Tā kā dabā pilnīgi horizontālas augsnes virsmas nav sastopamas, tad šis mikro reljefs būtu jāņem vērā visur. Nestādiet kokus un krūmus pirms neesat izveidojuši mikro reljefu, jotas apgrūtinās turpmākās darbības. Ja tie jau ir, tad neko darīt, dobes veido rēķinoties ar tiem. Gadījumā ja jūs mēdz apciemot ūdeņu strupaste jeb ūdensžurka, apsveriet vai jums nepieciešamas paugurdobes, jo šis dobju veids ir ideāla mājvieta tām. Toties akmeņu un zaru kaudze būs laba paslēptuve ķirzakai, ezim un citiem čakliem palīgiem. Lūkojiet, lai dārzā vienmēr būtu ziedoši augi, kuri pievilinās derīgos kukaiņus, jo arī tie darīs savu darāmo. Ja iespējams, tad atstājiet kādā stūrī laukumu ar savvaļas augiem. Eksperimentējiet.

Nesteidzieties uzreiz izveidot pilnīgi pabeigtu un nevainojamu dārzu, jo tas augs un veidosies kopā ar jums un visjaukākais ir šis abpusējais dialogs. Ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka vislabākais mēslojums dārzam ir dārzkopja ēna.

Back to Top