Saruna ar Ģirtu Kondrātu par permakultūras dārza tapšanu.

Raksta pilnā versija

Saruna ar Moniku Sproģi žurnālā Saimnieks par permakultūras principiem dārzā.

Raksta pilnā versija

Sniedzām interviju laikrakstam Druva par iespēju saimniekot dārzā, ievērojot dabas likumsakarības.

Lasiet vairāk raksta eletroniskajā versijā.

Gatavojoties mūsu valsts jubilejai, tika īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts "Skolu dārzi Latvijas simtgadei".

Projekta ietvaros kopā ar ainavu arhitekti izveidojām četru dārzu projektus pie četrām Latvijas skolām - pie Ikšķiles Brīvās skolas, pie Tautskolas 99 Baltie zirgi Drustos, pie Preiļu Brīvās skolas un pie Bilskas pamatskolas ar mērķi - aizsākt skolu dārzu veidošanas kustību, vēršot uzmanību uz vēsturisko kultūraugu saglabāšanu, tā veicinot mīlestību pret savu zemi un nododot senču mantojumu nākamajām paaudzēm.

"Permakultūra" un kā iekopt dārzu, darot to saudzīgi

Kā iekopt dārzu, darot to saudzīgi - nenoplicinot augsni un nepiesārņojot vidi ar ķimikālijām? Ko tieši mēs varam mācīties no dabas? Ko nozīmē vārds "permakultūra" un kāda tam ir saistība ar diviem iepriekšējiem teikumiem? Kā mūsu pasaules skatījums, vērtības un mentālie paradumi ietekmē to, kā mēs uztveram dārzu? 

Intervijas ierakstu varat noklausīties Radio NABA mājas lapā

Back to Top